Ugrás a tartalomra

Felvételei kérelem

Az alábbiakban elérhető a felvételi kérelem letölthető és online változata is.

 pdfFelvételi kérelem

A felvételhez szükséges iratok:

 • munkáltatói igazolás (mindkét szülőtől)
 • Nyilatkozatok (Bölcsőde által kiadott nyomtatványok.)
 • Tartósan beteg gyermek OEP határozat fénymásolata,MÁK igazolás
 • amennyiben a család rendszeres gyermekvédelmi támogatást kap, kérjük az erről szóló határozatot,
 • A gyermek egészségügyi kis-könyvének fénymásolata
 • A gyermek TAJ kártyájának fénymásolata
 • 3 napnál nem régebbi gyermekorvosi igazolás
 • 2db A/5-ös üzenő füzet
 • gyermek és a szülők lakcímkártyája
 • gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • Három vagy több gyermeknél államkincstári igazolások, a gyermekek születési anyakönyvi kivonatai.

 

A felvételi kérelem online jelentkezéshez: 

A felvételre kért gyermek adatai:
Édesanya adatai:
Édesapa adatai:
Házastárs, élettárs adatai: (amennyiben nem azonos a fentivel)
A további eltartott gyermekek
Azon körülmény(ek), amelyekre tekintettel a törvényes képviselő a gyermek bölcsődei felvételét kéri (a megfelelő(ke)t kérjük bejelölni):
Rendelkezem határozattal önkormányzat által kiállított gyermeknek járó kedvezményről, pedagógiai szakszolgálat által kiállított, gyermek fejlődésével kapcsolatos szakértői véleménnyel, gyermekem tartós betegségéről.
Nyilatkozat
Kijelentem, hogy a gyermek bölcsődei beszoktatásának megkezdése előtt a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 36. § szerint igazolást nyújtok be.(…….., „a keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két héttel a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak munkáltatói igazolást nyújt be, vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is.”)
Szülő aláírása
Hozzájárulok
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy Monor Város Önkormányzata az általam közölt adatokat ellenőrizze.
 
Szülő aláírása